אודות | פינת מומחים | כתבו עלינו | תודות | בלוג nfc | מילים בקפה | פורום רעננה | פרלמנט נשים | ספרים | צרו קשר
דף ראשי > ידע והעשרה > מאמרים > כללי

נשים באירופה: משכילות יותר, עובדות יותר ומרוויחות פחות / מירב פרץמנתונים שפורסמו על ידי האיחוד האירופאי עולה שלמרות שבארצות אלה חלו התפתחויות חיוביות בהשתלבותן של נשים בשוק העבודה , רבים הפערים בין המינים בתחום התעסוקה המוסיפים להתקיים.

ראשית, נשים משתתפות בשוק העבודה בשיעורים נמוכים יותר - 56% בממוצע לעומת 71% בקרב גברים. למרות שיש ארצות בהן שיעור הנשים המשתייכות לשוק העבודה במיוחד (בדנמרק ובשוודיה, למשל, הוא גבוה מ- 70%), שיעור התעסוקה נמוך יותר של נשים לעומת גברים מאפיין את כל ארצות האיחוד האירופאי. יצוין כי בישראל שיעור השתתפות של נשים בכוח העבודה (יותר מ- 50%) נמוך בהשוואה לארצות המערב, אם כי גם שיעור השתתפות של גברים ישראליים (61%) נמוך בהשוואה בינלאומית.

שנית, האבטלה בקרב נשים גבוהה יותר ושיעורה מגיע לכמעט 10% בממוצע, לעומת יותר מ- 7% בקרב הגברים. שיעורי האבטלה בקרב נשים נעים בין 4% באירלנד עד ליותר מ- 19% בפולין. רק באסטוניה, באירלנד, בלטביה ובשוודיה, שיעור האבטלה בקרב נשים נמוך או שווה לזה בקרב גברים. יצוין כי גם בישראל שיעור האבטלה בקרב נשים (יותר מ- 9%) גבוה מזה בקרב גברים (יותר מ- 8%).

שלישית, שיעור הנשים במועסקות חלקית גבוה משמעותית מזה בקרב גברים, ומגיע לכשליש בממוצע, לעומת 7% בלבד בקרב גברים. נראה כי הנשים ממשיכות להיות הנושאות העיקריות באחריות הטיפול בילדים ובמשק הבית, וכתוצאה מכך, הן נאלצות (או בוחרות) לעבוד בהיקפים נמוכים יותר מאשר הגברים. גם בארצות הנחשבות נאורות ומתקדמות ביחסן לנשים, כדוגמת לוקסמבורג, אוסטריה, הולנד, שוודיה ואנגליה, שעיור הנשים המועסקות חלקית גדול פי 3 עד פי 16 מזה בקרב גברים. בישראל שיעור הנשים המועסקות חלקית מגיע לכ- 41% (לעומת כ- 19% בקרב גברים), והוא גבוה משמעותית מזה באירופה.

רביעית, שיעור הנשים המנהלות נמוך יחסית, הוא מגיע ל- 32% בממוצע בארצות האיחוד האירופאי. באף אחת מארצות אלה לא מגיע שיעור הנשים המנהלות לשיעורן באוכלוסיה (כ- 50%) או לשיעורן בכוח העבודה (כ- 44% בממוצע). גם בישראל, שיעורן של הנשים המנהלות (כ- 27%) רחוק משיעורן בשוק העבודה (כ- 46%).

חמישית, נשים משתכרות פחות מגברים. באיחוד האירופאי, שכרן של הנשים נמוך בכ- 15% מזה של הגברים. פערי השכר נמוכים יחסית קיימים במלטה (4%), בפורטוגל (5%) בבלגיה (6%) ובאיטליה (7%). פערי שכר גבוהים קיימים בקפריסין (25%), בסלובקיה (24%), באסטוניה (24%) ובגרמניה (23%). יצוין כי פערי שכר אלה מתייחסים לעובדים במשרה מלאה בלבד, כך שהם אינם מושפעים מהיקף העבודה השונה בין המינים. נתון מקביל בישראל (שכר לשעת עבודה) מצביע על פער שכר של כ- 17% בין גברים לנשים.

הן לומדות יותר

אי-השוויון בשוק העבודה אינו עולה בקנה אחד עם נתוני ההשכלה של הנשים בארצות האיחוד האירופאי. לפי הנתונים, בארצות אלה יותר נשים מאשר גברים בגילאים 20 עד 24 סיימו לפחות השכלה תיכונים (80% בקרב נשים, לעומת 75% בקרב גברים). יתרון של הנשים בהשכלה התיכונית מתקיים לגבי כל מדינות האיחוד, מלבד צ’כיה ואנגליה, בהן השיעורים מאוד דומים.

גם בחינוך העל-יסודי לומדות יותר נשים מגברים, והן מהוות בממוצע כ- 55% מהסטודנטים בארצות האיחוד. בכל ארצות אירופה נשים מהוות יותר ממחצית מהסטודנטים, מלבד גרמניה וקפריסין בהן מספרן דומה לזה של הגברים. עם זאת, בתחום המדעים, מהוות הנשים רק 37% מהסטודנטים, בעוד שבמדעי הרוח, הן מהוות בממוצע 67% מהסטודנטים. ראוי לציין כי גם בישראל הנתונים מצביעים על כך שנשים משכילות יותר: 56% מהלומדים לתואר הראשון, 57% מהלומדים לתואר השני וכ- 53% מהלומדים לתואר השלישי באוניברסיטאות הן נשים.

יותר שעות עבודה ופחות שעות פנאי

אי-השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה מוסבר לא אחת בכך שנשים עובדות פחות. ולראיה, העבודה במשרה חלקית היא תופעה רווחת בקרב נשים בכל ארצות האיחוד האירופאי. עם זאת, אם במסגרת המושג "עבודה" מכלילים לא רק עבודה שהכנסה בצידה, אלא גם את עבודות משק הבית, מסתבר שבכל ארצות האיחוד האירופאי לגביהן קיימים נתונים, נשים עובדות מספר רב יותר של שעות ביום מאשר גברים ושעות הפנאי שלהן מועטות יותר.

רק בשוודיה, בנורבגיה ובאנגליה, נשים וגברים עובדים מספר כמעט שווה של שעות ביום. באיטליה, בספרד, בסלובניה, באסטוניה, בהונגריה ובליטה מספר שעות העבודה היומי של נשים גבוה בלמעלה משעה מזה אצל גברים. מסקנה: לנשים יש פחות זמן פנוי מאשר לגברים. ההבדל בזמן הפנוי היומי בין המינים נע בין 12 דקות (בנורבגיה) ליותר משעה (בסלובניה).

הדעה הרווחת היא לפיה בארצות המערב נהנות משוויון הזדמנויות מלא בשוק העבודה היא רחוקה מן המציאות. במאה ה- 21 ובמדינות המוגדרות כנאורות, נשים עובדות ממשיכות לשאת באחריות לעבודת משק הבית ולטיפול בילדיהן. אחריות לעבודות הבית מחד גיסא, וההשתלבות בשוק העבודה מאידך גיסא, הביאו לכך שנשים נהנות פחות מאשר גברים משעות פנאי. בשנים האחרונות הנשים באירופה משכילות יותר מגברים, אולם, מסתבר כי יתרון זה לא מתבטא ברמת השכר של הנשים, המוסיף להיות נמוך משל הגברים, או בשילובן בעמדות כוח (כגון בתפקידי ניהול) המוסיפות להיות נחלתם של הגברים.


מירב פרץ היא כלכלית באגף לכלכלה ולחברה בהסתדרות.

פורסם באתר הגדה השמאלית
אנא המתן לטעינת התגובות...
כל הזכויות שמורות © | עיצוב: | Powered by [PiXeliT - בניית אתרים] |