אודות | פינת מומחים | כתבו עלינו | תודות | בלוג nfc | מילים בקפה | פורום רעננה | פרלמנט נשים | ספרים | צרו קשר
דף ראשי > ידע והעשרה > קריאה

לא רוצות להיות נחמדות / ד"ר חנה ספרןתיאור הספר:

הספר מבוסס על עבודת מחקר שעסקה בשתי תקופות מרכזיות בהיסטוריה של מאבקי נשים יהודיות בישראל, המאבק על זכות הבחירה לנשים (1926-1919) וראשיתו של הפמיניזם החדש (1982-1971). למאבקים אלו היו השפעה מרכזית על חיי נשים בפרט ועל החברה בישראל בכלל. אף על פי כן לא הפך הסיפור של ההישגים הללו לחלק מן ההיסטוריה של החברה הישראלית.

החלום הציוני על בנייתה של חברה חדשה ושוויונית היה לנשים רבות מקור לתקוה שבארץ ישראל תקום חברה שוויונית. במשך השנים צמח סביב החלום הזה מיתוס של שוויון שהציג את החברה היהודית בארץ ואת מדינת ישראל בעקבותיה, כחברה המבוססת על שוויון בין המינים. נשים וגברים שהגיעו לארץ בעקבות הציונות גילו עם בואם לכאן מציאות שונה לחלוטין. לנשים היתה ההתמודדות עם החיים החדשים קשה במיוחד. מתוך מכלול הבעיות והמאבקים שליוו את הנשים בשנות העשרים היה עליהן להאבק גם על זכותן לבחור ולהיבחר, זכות שהן תפסו כבסיסית ומובנת מאליה. בעולם היתה זו תקופה של פעילות פמיניסטית אינטנסיבית של תנועת נשים בינלאומית שנאבקה למען זכות הבחירה לנשים. תקופה זו הקרויה "הגל הראשון" בפמיניזם נסתיימה בקרב הנשים היהודיות בא"י עם השגת זכות הבחירה לנשים בשנת 1926. רק בשנות השבעים החלו שוב נשים פמיניסטיות בארץ לפעול במאורגן. תקופת "הגל השני" שהחלה בארץ בשנת 1971 הביאה בעקבותיה שינוי מחשבתי ומוסדי בכל הקשור למקומן ותפקידן של הנשים בחברה. הבעיות בשנות השבעים היו אמנם שונות מאלו שעסקו בהן הנשים בשנות העשרים, אבל תחושת הציפייה והחלום לחברה חדשה היתה דומה וכך גם האכזבה. תהליך דומה של זיהוי המיתוס בדבר שוויון הנשים בחברה, או כפי שכינתה זאת דפנה יזרעאלי, האמונה ב"אגדת ההזדמנויות השוות", עבר גם על נשים מהגרות שהביאו איתן את החלום הציוני וגם על נשים שנולדו בארץ וגדלו כאן על ברכי אותו חלום.

הספר מתמקד בנשים אשר היו פעילות בשתי קבוצות, האחת בשנות העשרים "התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בא"י", והשנייה,התנועה הפמיניסטית שהחלה לפעול בארץ בשנת 1971.

הספר שופך אור על הפעילות, החוויה והזיכרונות של נשים פמיניסטיות שהשתתפו במאבק לזכות הצבעה ולשוויון זכויות של נשים בארץ בשנות העשרים ובבנייתה של התנועה הפמיניסטית בשנות השבעים. תנועת הנשים בארץ היתה מורכבת מארגונים שונים אשר הם יחד וכל ארגון לחוד היוו מוקד לפעילות פמיניסטית. מאחורי כל ארגון, התארגנות, פרויקט, עמדו נשים פעילות אשר תרומתן האישית היא זו שהפכה את הפעילות המשותפת לארגון. סיפורן האישי של הנשים הוא סיפור חיים מרתק וגם פרשנות על אירועים ופעילות שהיו שותפות לה. בספר משולבות עדויות כתובות על חייהן של הנשים הפעילות בשנות העשרים וראיונות בעל פה שנערכו עם 38 נשים שהיו פעילות בשנות השבעים.

הקשר המובן מאליו של נשים בשנות העשרים אל הציונות הפך להיות לשנוי במחלוקת בשנות השבעים, הדגש על פעילות למען הקולקטיב השתנה והפך להיות ממוקד בפעילות למען הנשים וזכויותיהן. פירוקו של מיתוס השוויון הפך את הקשר בין הלאומיות הציונית לפמיניזם למורכב ויצר מתח פנימי לאורך כל שנות השבעים. שלא כמו בתקופה הראשונה, בנייתה של חברה חדשה ושוויונית לא היתה יותר מטרה מוסכמת על הכול. הנשים הפעילות בגל השני וגם החברה כולה ראו בזכויות הנשים עניין אינדיבידואלי, כאשר זכויות האשה ולא רק תרומתה לחברה, היו המרכז. בדיוק אותו להט ציוני שאפיין את התקופה הראשונה הפך להיות מקור למחלוקת ואפילו למריבות בתקופה השנייה.

מעבר לסיפור המרתק של תנועות הנשים עצמן נחשפת עובדת היותן של תנועות אלו בעלות השפעה על החברה בישראל. היכולת של נשים להקים וליצור ארגונים, להיאבק למען מטרות ברורות ולהשיג את מטרתן. בתהליך תיאור הפעילות הובלטה גם החשיבות שבפעילותן של הנשים והוצגה היכולת של קבוצות נשים לעסוק בשינוי חברתי. הסיפור של הנשים מגלה מציאות מורכבת, ומוכיח שכדי לראות את החברה כולה, יש לחקור עוד קבוצות, להקשיב לסיפורן ולכלול אותן בהיסטוריה של החברה. המחקר מצביע על כך שעל החברה הישראלית חלו השפעות של רעיונות וקבוצות לא רק ממזרח אירופה אלא גם רעיונות ליברלים ופרוגרסיביים שהתפתחו בארצות הברית.. כמו כן תורם מחקר זה נדבך נוסף להבנת התהליך של בנייתו ושבירתו של מיתוס שוויון הנשים בחברה, תוך תיאור והבנת כוחה של קבוצה קטנה להשפיע ולהביא לשינוי בתפיסות חברתיות.

מספר מילים מאת ד"ר אורית קמיר על הספר "לא רוצות להיות נחמדות"

ידע הוא כוח. נשים בישראל אינן יודעות את ההיסטוריה שלהן, ולכן אינן יודעות לקרוא את מפת ההווה, ולא להשפיע עליה. הן זקוקות ל"מורת נבוכים". נשים ישראליות חכמות, חזקות, אקטיביות, אינן יודעות דבר על המאבק הקשה, בראשית המאה העשרים, שהקנה להן את זכות ההצבעה בישוב העברי ובמדינת ישראל שצמחה מתוכו. נשים ישראליות משכילות, מצליחות, אינן מכירות את הנשים שנאבקו כדי לסלול להן את הדרך, להעניק להן הזדמנויות ולפתוח בפניהן דלתות. נשים ישראליות אינן מכירות את הדינמיקה של התקדמות ונסיגה, הצלחה וכישלון מיגדריים; הן אינן יודעות מי פעל נגדן במשך הדורות, כיצד התנהלו המאבקים, וכיצד פועלים המבנים העמוקים החוסמים את דרכן לשחרור ועצמאות של ממש. לכן נשים ישראליות אינן יודעות להבין את המציאות המיגדרית הסובבת אותן, כיצד להתאחד ולפעול ביחד, כיצד לזהות סכנות ואיומים, או איך להתארגן ולהאבק על צרכיהן וזכויותיהן כנשים. לכן נשים ישראליות, שרבות מהן כה חזקות ומשכילות כפרטים, אינן משיגות עבור עצמן כנשים את ההישגים המינימאליים ההכרחיים. הן מקבלות בכניעה את שלטון הדינים והדיינים הדתיים בתחומי המעמד האישי, אדישות לסחר האכזרי בנשים זרות לעבדות מינית, נופלות קורבן למדיניות הדוחקת אותן לעוני מרוד ושולי, ועומדות משתאות וחסרות ישע נוכח מתקפות נגד (backlash) הגוזלות מהן את הישגיהן הספורים. במציאות קשה זו, קשה להפריז בחשיבותו של מחקרה המקיף והמעמיק של ד"ר חנה ספרן, המתפרסם בספרה "לא רוצות להיות נחמדות". ביסודיות שיטתית – אך ידידותית לקוראת - ד"ר ספרן חושפת את המאבקים ואת הדמויות, את הדינמיקה ואת היריבים, וכך מעניקה לקוראת הישראלית ידע הכרחי לשם העצמה מיגדרית. ד"ר ספרן מציגה לנשים הישראליות שני מאבקים עלומים ושכוחים: המאבק על זכות הבחירה בראשית המאה העשרים, והמאבק על כינונה של תפיסה פמיניסטית מודרנית בישראל בשנות השבעים. היא מצילה מתהום הנשיה את הגיבורות הנשכחות, ומתעדת שיחות עומק עימן; בכך היא עושה צדק הן עמן והן עם הקוראות, שתוכלנה להתוודע לחלוצות העשייה המיגדרית וללמוד כיצד ניתן ללכת בדרכן. על ידי החייאת אפיזודות בעבר הפמיניסטי בישראל, ד"ר ספרן מאפשרת להווה ללמוד לזהות את המציאות ולהתמודד עמה, ולייצר מציאות פמיניסטית עתידית. זוהי קריאת תיגר של ממש על השיכחה – וההשכחה המוסדית היסודית שהולידה אותה. ספרה הוא תרומה ייחודית וחשובה ביותר למדף הספרים המתהווה של הפמיניזם הישראלי.

ממליצה: פרופ’ יפה ברלוביץ, אוניברסיטת בר אילן

מחקר היסטורי ראשון בתחנות הקריטיות של הפמיניזם בישראל – מהמאבק לזכות הבחירה (שנות העשרים) למאבק לשיוויון בחברה (שנות השבעים). השימוש במתודולוגיה של עיון משווה, מעניק ידע אינפורמטיבי עשיר על כל מאבק בהקשר התקופתי שלו, וכן תובנות וחשיבה מחדש בדבר הבעייתיות שבעשייה הפמיניסטית בין פרקטיקות חברתיות-אידיאולוגיות כמו, יהדות, ציונות, וסוציאליזם ציוני. ספר חשוב ותורם.
אנא המתן לטעינת התגובות...
כל הזכויות שמורות © | עיצוב: | Powered by [PiXeliT - בניית אתרים] |